Voorstelling

Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie Heilige Apostel Andreas van Gent. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie.

Tot de parochiegemeenschap van Gent behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst: Belgen, Grieken, Egyptenaren, Libanezen, Syriërs, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen… Het is kortom een parochie voor alle orthodoxe gelovigen woonachtig in de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarbij komen nog de orthodoxe studenten die ter stede les volgen aan de Universiteit Gent of andere diverse hogescholen en in de parochie hartelijk onthaald worden.

Advertenties