Tijdschrift

De orthodoxe parochie Heilige Apostel Andreas Gent geeft sinds haar ontstaan, in 1972, een tweemaandelijks tijdschrift uit: ‘Apostel Andreas’. Dit tijdschrift bundelt een verzameling van artikels van theologische, spirituele, historische, pastorale, bioetische en andere aard, en poogt de orthodoxe christenen te informeren over het leven van de parochie en van Orthodoxe Kerk.

Verantwoordelijke uitgever / Secretariaat:
Aarstpriester Dominique Verbeke
Gravin Johannastraat 33, 9000 Gent
domverbeke@gmail.com

 

 

Advertenties