Kerkgebouw

ALGEMEEN:

Waar alles begon… (1972)

De Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas is sinds 1972 ondergebracht in de Sophie van Akenstraat 56 te Gent (Oud Begijnhof). Het pand werd aanvankelijk gehuurd van de Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O.) en werd later aangekocht door de vzw Orthodoxe Gemeenschap Gent. Een paar jaar later werd eveneens het aanpalend gebouw aangekocht en werden beide panden hersteld in hun oorspronkelijke verenigde toestand. Het pand maakte deel uit van het Oud Begijnhof Sint Elisabeth.

De nieuwe kerk aan de overkant

In de jaren negentig heeft de vzw Orthodoxe Gemeenschap Gent de Feestzaal Ritz (aan de overzijde van de straat) aangekocht. Eertijds was in dit pand de peperkoekfabriek Vermeire ondergebracht. Het complex werd gedeeltelijk afgebroken, met het oog op de bouw van de nieuwe orthodoxe kerk. Deze kerk werd ingezegend door Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat) op zondag 30 november 1997, gedachtenis van de patroonheilige van de Parochie, de Heilige Apostel Andreas. De inzegening had plaats op exact de 25ste verjaardag van de oprichting van de Parochie.

FRESCO’S IN DE NIEUWE KERK:
De Russische iconograaf Yaroslav Dobrynine van de Moskouse iconenschool heeft de nieuwe kerk helemaal beschilderd met fresco’s, volgens de authentieke Byzantijnse techniek. Ook locale heiligen werden in dit project opgenomen.

INWIJDING MOZAÏEKEN:
Met grote vreugde delen wij u mede dat het project van de 12 mozaïeken gerealiseerd werd. Wij danken Metropoliet Athenagoras voor de plechtige inwijding op vrijdag 24 oktober 2014 en de zusters uit het klooster van Essex voor het grote werk dat zij hebben verricht.
Voor de verdere realisatie doen we graag beroep op uw milde steun. U kunt nog steeds uw bijdrage storten op het rekeningnummer BE71 0015 1641 7669 met als vermelding “Mozaïeken”. Hartelijk dank!

Zie foto’s: http://1drv.ms/1rU4EtT
Zie: https://orthodoxgent.wordpress.com/kerkgebouw/

Woordje van Vader Dominique

Klik hier

Advertenties